LKAN: Pengangkutan awam darat di Lembah Klang memuaskan
Gallery inside!
Berita@Mobiliti

LKAN: Pengangkutan awam darat di Lembah Klang memuaskan

Kelestarian pengangkutan awam darat di Lembah Klang adalah memuaskan dari aspek penyediaan infrastruktur rel dan bas, tahap pengoperasian perkhidmatan rel, peningkatan penumpang serta integrasi dan ketersambungan, menurut Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2022 yang dibentangkan di Parlimen pada November 2023.

Namun, laporan tersebut menggariskan beberapa langkah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh pengendali pengangkutan awam termasuk tahap pengoperasian perkhidmatan bas, perkongsian mod, penggunaan kenderaan cekap tenaga, serta kemudahan bagi golongan rentan dan OKU.

Pihak Prasarana kini giat berusaha untuk mengatasi beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti dalam usahanya menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang inklusif, cekap serta boleh dipercayai.

Editor
Team Mobiliti
June 11, 2024

MENEROKA GAYA HIDUP WARGA KOTA MENERUSI MOBILITI

Follow
Kami